Belangrijke update De Deeltuin

24 augustus 2016

De Deeltuin wordt een bijzonder en nieuw stukje wonen op het gewilde Veemarktterrein in Utrecht. De grote gezamenlijke (deel)tuin vormt het hart rondom 51 ruime eengezinswoningen en appartementen die je als koper straks grotendeels zélf kunt samenstellen! Zoals je weet zijn we momenteel druk bezig alle benodigde stukken en vergunningen voor De Deeltuin gereed te krijgen.

Bestemmingsplan
De ontwikkeling van het voormalige Veemarktterrein in Utrecht bestaat uit meerdere nieuwbouwprojecten, waaronder ook De Deeltuin valt. Om tot de realisatie van de woningen te komen dient er een bestemmingsplan te zijn vastgesteld die het mogelijk maakt om woningbouw te mogen realiseren. Voor de gehele Veemarkt is een bestemmingsplan van kracht, maar voor onder andere het project De Deeltuin dient het bestemmingsplan op een aantal onderdelen aangepast te worden, mede om de ondergrondse parkeergarage mogelijk te maken. In de afgelopen periode is deze procedure in gang gezet. Dit is op zich geen bijzonderheid, maar wel een formeel en juridisch traject wat doorlopen moet worden. Onderdeel van dit traject is dat er bezwaar gemaakt kan worden door omwonenden en dat is nu het geval gebleken. Ook geen reden tot zorg, maar het heeft helaas wel consequenties voor de voortgang van De Deeltuin

Start verkoop verzet
De vertraging in het bestemmingsplan heeft ons doen besluiten de gecommuniceerde start verkoop op 3 september aanstaande uit te stellen. We willen dat alle verkoopstukken en vergunningen op elkaar aansluiten voordat we in verkoop gaan. Dit om onduidelijkheden voor belangstellenden te voorkomen. Ondanks deze tegenslag hebben wij er alle vertrouwen in dat De Deeltuin dat bijzondere nieuwbouwproject wordt waar jij straks wilt wonen!

De komende weken buigen wij ons over het bestemmingsplan en hopen in september de definitieve  verkoopdatum te delen. Onze ambitie is om in ieder geval dit jaar (2016) in verkoop te gaan met De Deeltuin.

Onze excuses voor dit ongemak en we hopen je snel positief nieuws te mogen brengen.

Met vriendelijke groet,
Team De Deeltuin